Bibliografie van René De Clercq

Bron: René De Clercq (1877-1932) Een monografie van dr. Koen Hulpiau

Klik hier voor de verklaring van enkele Vlaamse woorden en uitdrukkingen

1. LITERAIR WERK

a. Poëzie

Gedichten , Kortrijk (Jules Vermaut) 1896, 67 p. Voorblad:
- Heruitgegeven in Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 + XIV p.
Boek:
- Daarna volgde een tweede vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 242 + XV p. Boek:
- en nog een derde vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) z.j. (1918), 305 + XIII p. style="font-size: 10.0pt; font-family: Verdana" Dit is het volledige boek van de derde editie (1918).

Echo's , Gent (A. Siffer) 1900, 131 p. Scan van het boek:

Ideaal . Een sonnettenkrans, Gent (A. Siffer) 1900, 60 p. Voorblad:

Liederen voor 't volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p. Boek:

Natuur, St.-Martens-Latem (Julius De Praetere) z.j. (1903), 128 p. Boek:

Toortsen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1909, 92 p. Scan van het boek:

Uit de diepten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 85 p. Scan van het boek:

De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum, (C.A.J. Van Dishoeck) 1915, 58 p. Scan van het boek:

Van aarde en hemel. Steun-uitgave, Amsterdam (L. Simons) 1915, 67 p. Scan van het boek: - vermeerderde uitgave, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1924, 103 p. - vermeerderde uitgave, Leiden (A.W. Sijthoff) 1928, 103 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht (Dietsche Stemmen) 1916, 63 p. Voorblad: Tekst van het boek:
- tweede uitgave, Tielt (J. Lannoo) z.j (1927), 98 p.
- 4e zeer vermeerderde uitgave, z.p. (Amsterdam in eigen beheer) z.j. (1932), 160 p. Voorblad:
- 5e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1940, 186 p.
- 6e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1943, 186 p. met een ander voorblad.
- een facsimile-uitgave van de vijfde druk en alsdusdanig een zesde druk van deze gedichtenbundel, Sint-Niklaas (Elza De Clercq in eigen beheer) 1975, 186 p.

- een recentere uitgave met een gewijzigde titel: De noodhoorn en andere gedichten. Bezorgd door Els van Damme en Yves T'Sjoen, Literatuur in Vlaanderen (1900-1950), 2018 Voorblad:

Havere tegen Vlaanderen, Dietse stemmen, Utrecht (1916), 48 p. Scan van het boek:

Uit zonnige jeugd, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur) z.j. (1916), 75 p. Scan van het boek van de derde editie (1918):

Vaderlandsche liederen, Anderlecht (Vlaamsche Drukkerij) z.j. (1917), 48 p.

Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p. Voorblad:

Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) z.j. (1925), 91 p. Scan van het boek.

Nagelaten gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p. Scan van het boek:

Overgebleven gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31 p. Scan van het boek.:

b. Bloemlezingen

Het beste uit de gedichten van René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1932, 196 p. (verzameld door de dichter zelf). Scan van het boek.:

René De Clercq. Daar is maar één land... Verzameld door Elza De Clercq en ingeleid door Karel Vertommen, Hasselt (Heideland) 1964, 76 p. Voorblad:

René De Clercq. Liederen, leeft! Bloemlezing uit de beste gedichten van René De Clercq. Verzameld door Elza De Clercq, ingeleid door Wies Moens, z.p. (Sint-Niklaas, Elza De Clercq in eigen beheer) z.j. (1977) 202 p. Voorblad:

c. Verhalen in verzen

Halewijn's straf, Gent (A. Siffer) 1898, 20 p. Voorblad:

De internationale roeiwedstrijd te Terdonck, Gent (Jong Vlaanderen) z.j. (1900?), 16 p.

De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen, Gent (Alfons Sevens) 1902, 106 p. Scan van het boek: - heruitgegeven: Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 80 p.

Terwe. Een verhaal in verzen, Maldegem (Victor Delille) 1903, 116 p. Voorblad: - heruitgave: Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 126 p. Scan van het boek:

Tamar . Bijbelsch verhaal in verzen, Antwerpen (Mercurius) 1918, 120 p. Scan van het boek: - Een boekbespreking van Tamar door Alfred Van Deuren, in 1918:

Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1919, 100 p. Scan van het boek:

d. Verhalend proza

Het Rootland, Leuven (Davidsfonds) z.j. (1913), 340 p. - editie Bussum (Paul Brand) 1917, 193 + 185 p. Scan van het boek van deel 1:

Harmen Riels, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1913, 326 p. Scan van het boek:

Het zonnefluitje. Een boek van humor, onder pseudoniem H.C. Joesken, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1926, 291 p. Scan van het boek:

Een wijnavond bij dr Aldegraaf, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1927), 166 p.

Te lande. Een bundel schetsen, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1928), 232 p. Scan van het boek:

e. Dramatisch werk

Halewijn. Opera in drie bedrijven en vijf taferelen, in: De Vlaamsche Gids, 2 (1906) 112-145. Scan van het boek:

Kaïn (p. 5)- Saul en David (p.71)- Absalom (p.161): Scan van de tekst:

Kaïn. Treurspel in drie bedrijven, p. 5 - 71.
Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven, p. 71 - 159.
Absalom. Treurspel in vijf bedrijven, p. 161 – 263.

f. Coprodukties

De vlasgaard. Zangspel, samen met Alfons Sevens, Gent (V. Roegiers - Van Schoorisse) 1905, 32 p. Voorblad: -
- 3e uitgave, Gent (Pol Saelens) 1921, 48 p.

De hoeven. Drama in drie bedrijven, samen met Jan Lefèvre, Antwerpen (Gebroeders Janssens) 1913, 58 p. Voorblad:

g. Bewerkingen

Cervantes. De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. Schüller tot Peursum, opnieuw bewerkt en ingeleid door René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1930, 524 p. - Voorblad:

De historie van doctor Johannes Faustus die een uitneemende grooten toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avonturen, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid, bewerkt en ingeleid door dr. René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1931, 156 p. - Het voorwoord van René De Clercq:

2. COMPOSITIES

a. Uitgegeven liederen

René De Clercq-liederen, 1e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1920) 13 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, 2e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 9 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, 3e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 15 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, 4e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 11 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, 5e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1922) 10 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) g. pag. (twee liederen).

René De Clercq-liederen, 6e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p. Liederbundel:

René De Clercq-liederen, 7e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p. Liederbundel:

Liederen voor Vlaanderen en Nederland, z.pag., z.j. (eigendom en uitgave van den toondichter) (1931) 23 p. Liederbundel:

b. Zangspelen

De Vlasgaard (Au Pays du Lin), Lyrisch drama in 3 bedrijven en 4 taferelen. Gedicht René De Clercq en Alphonse Sevens. Muziek van Joseph Vander Meulen. Zangspel:

Um die Weberin (De Vlasgaard), Lyrisches Drama in drei Akten und vier Bldern. Vlämisch von René De Clercq und Alphonse Sevens. Jns Deutsche frei überträgen von Paul Hiller. Musik von Joseph Vander Meulen. Tekst in het Duits en het Frans. Klik op het beeld voor een scan van het zangspel:

Sire Halewyn, Lyrisch drama in 5 bedrijven en 6 taferelen. Gedicht René De Clercq, Franse vertaling van Gustave Lagye. Muziek van Joseph Vander Meulen. Zangspel:

Huibert Poot of Dichter en boer, Zangspel in twee bedrijven. Gedicht door Enander. Muziek van René De Clercq. Uitgegeven bij Holdert & Co., Amsterdam, 1929: Zangspel in handschrift:

De Gouden Vrouw, Zangspel in drie bedrijven. Gedichten muziek van René De Clercq. - Dit zijn de nummers die uitgevoerd worden: Zangspel in handschrift:

Philomela, Lyrisch drama in 3 bedrijven op tekst van René De Clercq (1910). Muziek van Leo Vanderhaeghen en Irma Steels.

Koning Reinout's dood, Kantaat (1910, onvolledig). Bewerking voor solostemmen, koor, kinderkoor en twee klavieren. De rolbezetting: Sopranen, alten, Beatrix, een vrouw, Genoveva, menestreel, Reinout. Muziek van Edward Verheyden.

De Bloem der Heide, Een landelijk spel voor sopraan en tenor, met pianobegeleiding. Gedicht van René De Clercq, muziek van Joseph Watelet. - Een partituur van 27 pagina's: - Een 20 min durende midi:


c. Liederen met orkestbegeleiding

Zonnegang, Henri Zagwijn, Een lied voor mannenstemmen met orkest (2 fluiten, 2 hobo's, engelse hoorn, 2 klarinetten, 2 fagotten, 4 hoornen, 6 trombones, pauken, percussi, violen, altviolen, celli, contrabassen). Dit is een scan van een handgeschreven orkestversie 64 pagina's: Hier volgt een partituur van enkel de zang (TTBB) -

Als 't bruine veld, Jef Tinel, Een lied voor 4 gemengde stemmen met orkest (1ste violen, 2de violen, altviolen, celli, contrabassen). -

Molenaars dochterke, Kees Andriessen, (Clarinet in Bes, 1ste violen, 2de violen, altviool, celli, contrabas). -

Schommelschuitje, Kees Andriessen, (1ste violen, 2de violen, altviool, celli, contrabas). -

Ik ben van den buiten, Jo van Maas, (fluit, clarinetten, trompet, slagwerk,piano, gitaar, accordeon, violen, altviool, cello, contrabas). -

Geef arbeid mij, Didier Debels, Een lied voor 4 gemengde stemmen (SATB) met orkest (Fluit, clarinet Sib, piano). -

3. RENE DE CLERCQ IN VERTALING

4. VERTALING DOOR RENÉ DE CLERCQ

Charles De Coster. De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders" . In het Vlaams vertaald door Richard Delbecq (voor het proza) en René De Clercq (voor de gedichten/liederen), Amsterdam - Antwerpen 1914 (diverse herdrukken). Klik op het beeld voor het boek, derde druk, 1919 (in pdf) met 22 platen en Jules Gondry: