t

 1. 'T GEWELD DES VUURS BRANDT IN MIJN LIED

 2. 'T IS SCHOON TE STAAN

 3. 'T REGENT

 4. 'T RUMOERIG STAATJE

 5. 'T VERLANGEN

 6. TE ONVRIJ

 7. TE WANDELEN ONDER UW BLOEMEN

 8. TEER LIEDEKEN

 9. TER NAGEDACHTENIS VAN DR. MARTEN RÜDELSHEIM

 10. TER ZEGE

 11. TINEKEN VAN HEULE

 12. TI-TI-TI-TIERE

 13. TOCH HOOGER

 14. TOEN IK UW LIPPEN HEB GEKUST

 15. TOEN IK UW ZIELE HEB GEHOORD

 16. TOEN IK VOOR DAUW MIJ HEENBEGAF

 17. TOEN IK ZINGEND EN KLINGEND U TEGENTOOG

 18. TOEN IK ZOCHT

 19. TOOGT GIJ DE BAAN OP

 20. TOON, LIEVE, MIJ UW SCHOON GELAAT

 21. TRACTATEN

 22. TREED IN MIJN HUIS, SCHOON ZONNEKIND

 23. TREED UIT DEN GLOED

 24. TROOST VAN VER

 25. TROOSTLIEDEKEN

 26. TROUW TE ZIJN IN REIN VERTROUWEN

 27. TROUWE DOOD

 28. TULPENBOOMEN

 29. TUSSEN NACHT EN DAG