Enkele liedjes

Veel partituren van liederen op gedichten van René De Clercq werden verzameld in een boek Partiturenboek van liederen op gedichten van René De Clercq. Het boek telt meer dan 1000 pagina's, het downloaden zal dus een tijdje duren. Hieronder maken we een selectie van enkele interessante (lees mooie) liedjes.


Daar is maar één Vlaanderen (Daar is maar één land)
Dit gedicht werd op muziek gezet door Jef Van Hoof. De partituur van Van Hoof kan je hier vinden. Er bestaat ook een versie met 3 stemmen (TBB). Zeger Vandersteene zingt dit lied, met pianobegeleiding van Levente Kende. Er bestaat ook nog een andere versie, gezongen door Gust Teugels. Ook René componeerde een lied op zijn gedicht. Hier is de partituur van een vierstemmige bewerking door Didier Debels. Er bestaat hiervan ook een instrumentale MIDI die afgeleid is van de partituur. MIDI met plugin

Ik kan u niet vergeten
Dit gedicht werd door verschillende componisten op muziek gezet. De bewerking van Jo Van Eetvelde werd vertolkt, ondermeer door Tony Sandler. Andere componisten kan je hier vinden

De Bietebauw
Dit gedicht, hier voorgedragen door Elza De Clercq, werd aangeleerd in de lagere scholen. Veel mensen uit de geboortestreek van René De Clercq kennen het nog. Micha Mara zingt De Bietebauw met de muziek van Emiel Hullebroeck. Hier is een andere uitvoering: De Bietebauw, een vrije bewerking van Gis en Pierlala van Kapitein Winokio die nogal afwijkt van de partituur van Hullebroeck. Voor andere componisten, kijk hier.

De Gilde viert
Dit gedicht, hier gezongen door Renaat Verbruggen. René De Clercq schreef dit studentenlied tijdens zijn studententijd aan de Gentse universiteit (1896-1901). In zijn laatste interview in 1932 met ABC zegt René hier zelf over: "Een Stel studenten kwamen me eens tijdens de vacantie - ik zat volop 'te blokken en te buigen al over mijne boeken' - lastig vallen om ‘n gilde-lied te dichten. Ik voelde er bitter weinig voor; doch op hun langdurig aandringen, waarbij ook m’n moederke haar stem voegde, liet ik me overreden, onderbrak even m’n geblok en... de Gilde stond op papier... "

Hemelhuis
De zang van dit gedicht is hier gezongen door Renaat Verbruggen op muziek van Hullebroeck en door hemzelf begeleid. Bijna altijd werd de toonzetting van Hullebroeck gezongen. Hier nog eens Hemelhuis, gezongen door Marc en Carlos Meersman.
Toch waren er nog enkele componisten die zich waagden aan een andere toonzetting: Hemelhuis, gezongen door Pieter Vis, nog een partituur van Sylvain Mombaerts, en verder Hemelhuis, een oefenversie met muzieknoten.

Het lied van het vlas
Dit is een karaoke-versie karaoke-versie, van Remi Gesquière, samengesteld door Didier Debels.

Moederke alleen
Het gedicht wordt hier gezongen door Inneke Desmet op muziek van Hullebroeck. Dit is de partituur van Hullebroeck, met een uitvoering van Connie Neefs. Hier nog eens een toonzetting van Wierts en ook van P. Franz Uyttenhove, gezongen door Tony Sandler (de begeleiding op de partituur is die van Uyttenhove zelf). Verder nog een partituur van Jaak Opsomer. Voor nog andere partituren, zoek hier.

Tineke van Heule
Het gedicht wordt hier gezongen door Renaat Verbruggen op muziek van Hullebroeck. Als René een nieuw gedichtje geschreven had, toonde hij het soms onooglijk bekrabbelde papiertje aan Emiel, las het voor en liet Emiel het origineel. Als René dan later het liedje hoorde dat Emiel erop gecomponeerd had, sprong hij een meter hoog en riep: “Miel, goddomme g’hebt het”. Dat was ondermeer het geval voor Tineke van Heule. Het lied sloeg zodanig aan dat andere componisten liever geen andere toonzetting maakten.
Hier is een partituur en midi van Tineke voor accordeon - .
Voor de Tinekesfeesten in Heule van 2013 werd aan muzikanten gevraagd om variaties te maken op "Tineke van Heule", op de toonzetting van Hullebroeck: TinekeGoesClassic, Morna, RoyalSteelCorps, Zomaar, JoseDautry, JoostDenTurck, BurningBarrel, Allo,
Beiaard is een bewerking voor beiaard van Paul Bourgois; de beiaardier is Alfred Lesecq.
Nog een instrumentale versie van Roger Eggermont.
Verder nog een karaokeversie: Tineke van Heule.

Klompenliedeke
De zang van dit gedicht is hier gezongen door het St.-Lievenskoor van Gent.
Dit is de partituur en de zang is van Jacques Raymond en Connie Neefs, met het Orkest van Francis Bay. Verder nog een partituur van Johannes Petrus Jodocus Wierts,

Nog een selectie uit de vele liederen:
Dorscherslied (Plof), Marcel Vanthilt, begeleid door de componist Ad Cominotto.
Lapper Krispijn, Louis Neefs met Orkest Francis Bay. Muziek E. Hullebroeck.
Schoone Nacht, Reylandt Ensemble. Muziek van Renaat Veremans.
Vlaanderen roept, koor Singhet ende weset vro met Orkest Francis Bay. Muziek A.Meulemans.
Voor 't Kantkussen, Connie Neefs met Orkest Francis Bay. Muziek E. Hullebroeck.
Er ligt een staat te sterven, Herman Elegast.
Lied van het vlas, Marcel Himpe op radio 2 West-Vlaanderen.
Adeste, Willem Andriessen
Zomer, Willem Andriessen
Heerlijke tarwe, Stekebees