W

 1. WAAR DE LIEFDE VLIEGT

 2. WAAR MOET IK HEEN MET MIJN LUST EN ZANG

 3. WAAR ZAL IK MIJ VERSCHUILEN?

 4. WAARHEEN, WAARHEEN? WAARTOE, WAARTOE?

 5. WAARHEIDSLIEFDE

 6. WAAROM MIJ HEEN EN WEDER SLINGEREN

 7. WAARTOE, WAARTOE

 8. WANNEER DE TIJD ZAL KOMEN

 9. WANNEER DE ZON ZAL ZWERVEN

 10. WANNEER GEDENKT GE MIJN

 11. WANNEER IK TOT HET UITERST SPAN

 12. WANNEER TWEE HARTEN, DOOR TWEE MONDEN

 13. WANNEER ZAL IK U WEDERZIEN, MIJN WELBEMINDE

 14. WAT DIENT DEN GEKWELDE

 15. WAT DOEN WIJ VOOR U

 16. WAT DRINGT DE SCHERPE SMART ZOO DIEP

 17. WAT GIJ DE WERELD HEBT MISDAAN

 18. WAT HEB IK AAN EEN KUNST DIE VREDIG

 19. WAT HELPT U, VRIJHEID

 20. WAT IS 'T DAT GIJ IN HANDEN HOUDT?

 21. WAT IS U, PEGASOS

 22. WAT KAN DE GRAUWE WINTER DOEN

 23. WAT MAAKT GIJ U OM VREUGDEN DRUK

 24. WAT WACHT IK TOT HIJ  HELDER SCHIJNE

 25. WAT WAPPERT GE NIJDIG

 26. WAT WIL IK DONKER KLAGEN

 27. WATERHOEN

 28. WEDERZIEN

 29. WEER ZAL IK NAAST U RUSTEN

 30. WEES OM WAT SCHADUW NIET BEDROEFD

 31. WEET IK LENTE OF WINTER DAAR

 32. WEL TE RUSTE

 33. WENSCH

 34. WIE DAAR HOUDT VAN STADSGEWEMEL

 35. WIE DAAR RIJZEN, WIE DAAR VIELEN

 36. WIE EEN SCHEPPENDEN GEEST

 37. WIE HOUDT HET ZONNEKEN IN ZIJN HAND

 38. WIE KAN DE TIJDEN GRIJPEN?

 39. WIE OOIT OP VLERK

 40. WIE SPREEKT DAAR VAN GENADE?

 41. WIE VOOR LIEFDE LEEFT

 42. WIEDSTERLIED

 43. WIEN OVERKWAM ER

 44. WIENS GELUK IS HOOGER

 45. WIJ ZIJN NOCH SCHIMMEN

 46. WIL RUST NA LUST EEN HEILIG ZWART

 47. WILDE ROZENBOOM

 48. WILDE WINGERD

 49. WILGENZANG

 50. WINTER WIJKT, DE WOLKEN SCHEUREN

 51. WIST IK NU EEN SCHOON NIEUW LIED

 52. WIT GEITJE

 53. WITTE DONDERDAG

 54. WONDERLAND

 55. WORDT DE MENSCH, ZIJN GODHEID WORDT NIET OUDER