Uit de diepten

MOLENBEELD

WILDE ROZENBOOM

LAAT MIJ DEN NACHT TOT VRIEND

HET LAND LIGT STIL

GRAUW VAN WEEMOED

NACHT IS ZACHT

VELEN ZIJN BEGRAVEN

AANSCHoUW DEN DAUW

WIE DAAR HOUDT VAN STADSGEWEMEL

FRISSCHE MORGEN

HERFSTZEGEN

HERRIJZENIS