U

 1. U BESCHERMEN? JA, MET AL MIJN KRACHTEN

 2. U HAAT IK, KORTSTONDIGE

 3. UCHTEND AAN ZEE

 4. UIT DE ZIJDE VAN UW HAREN

 5. UREN VER KOM IK GEGAAN

 6. UW BLIK IS MIJ GEBLEVEN

 7. UW OOGEN HEB IK LIEF

 8. UW OOGEN STAAN VOOR MIJ

 9. UW OOGEN VOEL IK BRANDEN OP MIJN HART

 10. UW SCHOON VERLANGEN WEKT MIJN LUST

 11. UW ZIEL DOORSIDDERE MIJNE ZIEL