RENÉ DE CLERCQGENOOTSCHAP
Contact: Patrick Ravelingien
Stationsstraat 121
8540 Deerlijk
Telefoon: 0475 24 34 63 - 0476 91 98 29
e-mail: info@renedeclercq.be
www.renedeclercq.be

PRIVACYVERKLARING VAN HET RENÉ DE CLERCQGENOOTSCHAP

Uw privacy is ons hoogste goed. Om ons als vereniging in regel te stellen met de Europese wet GDPR (trad in voege op 25 mei 2018) over de bescherming van de persoonsgegevens, signaleren we u dat uw gegevens, meer bepaald naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bijgehouden worden met het doel u op de hoogte te brengen van onze activiteiten, u jaarlijks onze nieuwsbrief te versturen of eventueel u een besteld boek te bezorgen.

Uw gegevens zullen we verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt worden en beschermen via paswoord, antivirus, periodiek kopiëren van gegevens en periodieke update van de computerprogramma’s tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging. Indien strikt nodig kan deze informatie gedeeld worden met sommige leden van de Raad van Bestuur mits garantie op uw privacy.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bijgehouden. U kunt op ieder ogenblik vragen deze gegevens aan te vullen, te wijzigen of te schrappen, dit laatste als je niet meer geïnteresseerd bent in onze werking en onze Nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Aarzel niet dit ons te signaleren via email info@renedeclercq.be of schriftelijk naar Secretariaat René De Clercqgenootschap vzw, Patrick Ravelingien, Stationsstraat 121, 8540 Deerlijk.

Alvast bedankt voor uw medewerking en belangstelling.

Convert Word to PDF Online Converted By BCLTechnologies