WELKOM BIJ RENÉ DE CLERCQ

Tineke van Heule, tekst René De Clercq, muziek naar Emiel Hullebroeck

Als René een nieuw gedichtje geschreven had, toonde hij het soms onooglijk bekrabbelde papiertje aan Emiel, las het voor en liet Emiel het origineel. Als René dan later het liedje hoorde dat Emiel erop gecomponeerd had, sprong hij een meter hoog en riep: “Miel, goddomme g’hebt het”. Dat was ondermeer het geval voor Tineke van Heule.

Voor de Tinekesfeesten in Heule van 2013 werd aan muzikanten gevraagd om variaties te maken op "Tineke van Heule". Dit is er één van.

Openingsuren museum

Vanaf Erfgoeddag, de vierde zondag van april, tot de laatste zondag van oktober:
elke zondag van 14.30 tot 18 uur, gratis toegang

Andere dagen, na afspraak: telefoon 0475 24 34 63 of 0476 91 98 29
of via e-mail info@renedeclercq.be

Rondleidingen voor groepen

Graag minstens een week vooraf reserveren.
Telefoon 0475 24 34 63 of 0476 91 98 29 of e-mail info@renedeclercq.be

Rondleiding museum: 30 euro (duur: 1 uur)
Rondleiding Museum en Sint-Columbakerk met retabel: 60 euro (duur: 2 uur)

Steun het René De Clercqmuseum

Schrijf uw bijdrage over op rekeningnummer
BE49 4635 1470 1171 van het René De Clercqgenootschap

Beschermend lid: 25 euro
Steunend lid: 15 euro
Gewoon lid: 10 euro
alle bijdragen, hoe klein ook, zijn welkom