Dankbaar aandenken
Armand Deknudt Mieke Dekeyser
Arnold Vantieghem Hugo Debacker
Joost Vandommele