De Bietebauw, naar Hullebroeck, gezongen door Gis en Pierlala van Kapitein Winokiopartituur van Hullebroeck