Arnold Vantieghem

Op 27 maart 2022 werden een zitbank en een eik ingehuldigd op het plantsoentje schuin tegenover het René De Clercq museum.
Dit als blijvende herinnering aan Arnold Vantieghem, voorzitter en bezieler van diverse culturele verenigingen, politicus in Deerlijk en vriend van velen.

Daarna was er een academische zitting waarin het " Vriendenboek Arnold Vantieghem " werd voorgesteld.
Tenslotte werd vriendschappelijk het glas geheven zoals Arnold het zou hebben gewild.In de tekst hieronder worden de verwezenlijkingen van Arnold uitvoeriger beschreven.


Dankbare hulde en herinnering aan Arnold Vantieghem

Dit zijn foto's van de herdenking