VLAANDEREN ROEPT

Vlaanderen roept: ten strijd, ten strijd!
Al die hartig en hoofdig zijt.
Jongens van heden, mannen van morgen,
Laat u niet ketenen, laat u niet worgen.
Zingt uw liederen, zwaait uw vlag,
En den harden Goedendag.

Vlaanderen roept: vooruit, vooruit!
Zet uw trommen op sterk geluid.
Weg het verteederen, weg het vernederen!
Volgt uw leiders, sluit uw gelederen!
Trekt in den Vlaamschen, den goeden slag,
Met den ijzeren Goedendag.

Vlaanderen roept: valt aan, valt aan!
Witte Kaproenen, 't zal wel gaan!
Hoort de haverpaarden huiveren,
Helpt nu de lucht van Vlaanderen zuiveren.
Slaat, en de vreemde krijgt ontzag,
Voor den ouden, den Goedendag!