SCHOONE NACHT.

Schoone nacht! De sterren
Liggen op de lucht.
Door de donkre sperren
Ruischt niet één gerucht.

Wonderzoete geuren
Walmen uit de wei.
Beek en wilge treuren
Duister allebei.

Vager zijn de verven,
Al in één gebracht.
Alle levens sterven...
Droeve, schoone nacht!