Renť De Clercq als toondichter

Renť De Clercq heeft zelf ook ongeveer 200 composities gemaakt, veelal van eigen gedichten, maar ook op andere teksten. Hij stierf echter te vroeg om ze allemaal te kunnen uitgeven. Het Renť De Clercqgenootschap heeft zich geŽngageerd om de partituren van de liederen en vooral de manuscripten te digitaliseren zodat ze bewaard kunnen blijven in het patrimonium van De Clercq. Klik hier voor de inhoud van de map met gescande liedjes van toondichter Renť De Clercq.

Partituren en midi van composities op eigen gedichten


Aan die van Havere - Ach, de grote stad - Adeste (Jeroen de Vaal, Merksem Kinderkoor - Luc Bogaert, piano) - Alleen die mij volkomen liefheeft - Als heemlen blauw - Als ik zal gestorven zijn - Als mijn engel slapen gaat (Gezongen door Pieter Vis, pianobegeleiding Luc Bogaert) - Altijd eendere gedachten - Al toef ik ver (Mijn zoete zoet) - Angst (Zware wolken schuiven open) - April (Ik weet niet wat er onder zit) - Avond aan zee - Avondblauw - Avondlied (uit Pieter Vis Muzikale Hulde) - Bede (Pieter Vis - Henk-Jan Drost, trompet - Martin Mans, orgel) - Best geborgen (Pieter Vis - Herma van Shaijk-Lambermont, piano) - Betrouwen (Pieter Vis - Martin Zonnenberg, piano) - Bierkensplaats - Blauw welft zich uwe ziel - Bloeiende Heide (Het is nog maar een dag geleŽn) - Bloeme (zie: Wat is mij) - Bruidslied - Daar is maar een Land - Daar moet ik zijn (Margje van den Heuvel, Pieter Vis - Ko van der Velpen, piano) - Daar was een kindeke (bewerking: Pieter Vis) - Er was een kindeke (SATB: Wim Vancauwenbeghe) - Daar zat een oud manneke - Daar zat een oud manneke (2 st.) - Dat is van alle kwaden (Pieter Vis - Henk-Jan Drost, trompet - Martin Mans, orgel) - De avondstar - De Bacchusbent - De banneling (zie: De grens is ver) - De bietebauw - De Duitse hoornen - De Duitse hoornen (SATB) - De fuifridders - De grens is ver - De grote zon gaat onder (Zonsondergang) - De halve maan, de helft der sterren (zie: Nachtnachtegaal) - De Heren die geen Heren zijn - De Leeuwerik Pieter Vis, Jeroen de Vaal - pianobegeleiding, Ko van der Velpen - Gezongen door Stefaan Vandenbroecke, op de zangavond van 2014, Didier Debels, piano. - De liedekens die geerne komen - De liefste maand - De meidoorn - De mulder - De oogst (zie: Naar Frankrijk) - De regenboog (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - De roemrijke activisten - De vogel die naar 't zuiden trekt (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - De vogel die naar 't zuiden trekt (4-st) - De wiedsters (Pieter Vis - Floor Peeters, orgel) - De wiedsters (SATB) - Gezongen door het koor KPZ olv. Jeanno Defrenne, op de zangavond van 2009. - De zeeldraaier - De zon stond op de zee (zie: Ik hoorde mijne ziele groeien) - De zwingel - Die alleen mij redden kunt - Die de dag door aan mij denkt (zie: Wel te ruste) - Diep in het koren (Pieter Vis - Gerard Stremler, piano) - Diep in het koren (SATB) - Donkere dagen - Dorserslied - Een lange man (Spotlied) - Een man is anders - Een schoon verlangen - Een Volk Een Naam - Eer ik slapend ben - Eerste sneeuw - Ene alleen - Ge hebt mijn lied (zie: Wijding) - Gelijk de boom - Gelukkig, die voor alle tijd - God, die morgen aan de grens - Guldensporenlied (zie: Herdenkt) - Herdenkt (Guldensporenlied) - Herfstlied (Kom toch, zonneke) (Pieter Vis, Jeroen de Vaal - Ko van der Velpen, piano) - Het gouden liedje van de wijn - Het is nog maar een dag geleŽn (zie: Bloeiende Heide) - Het lied der terwe - Het lied van Bacchus - Het lied van Groot-Nederland - Het regent en de verte is blauw - Het Westen staat in brand (zie: Vaarwel) - Het wijze kindje - Hoe gloeit vandaag - Hoe moet ik van u houden - Hoe zoude ik wijken - Holland en Vlaanderen ťťn - Ik heb u lief - Ik hoorde mijne ziele groeien (De zon stond op de zee) - Ik hoor de schal van uw blijde lach (De zon stond op de zee) - Ik hoor hem nog - Ik kan u niet vergeten - Ik weet niet wat er onder zit (zie: April) - In schoonheid wandelt zij - In trouwe - Jesus zoete Vriend - gezongen door Pieter Vis, pianobegeleiding, Luc Bogaert - Kijk mij aan - Klein moederke - Klompenliedeke - Komt alles zoals 't komen moet - Kom toch, zonneke (zie: Herfstlied) - Koninkventjes (Merksems Kinderkoor - Luc Bogaert, piano) - Kuipertje kuipt - Kus mijn hart op mijne mond (uit Pieter Vis Muzikale Hulde) - Lapper Krispijn Gezongen door Wim Van Cauwenberghe op de zangavond van 2020; Jeanno Defrenne, dwarsfluit; Didier Debels, piano - Lentebode - Liederenjacht (Waarheen, waarheen) - Lustrumheildronk - Mens-zijn - Met een zoet, zoet liedje - Mijn bleuzerke - Mijn hart, vol hoge kameren - Mijn kleen, kleen dochterke - Mijn kleen, kleen dochterke (SATB) - Mijn kleen, kleen dochterke (Ria) - Mijn schrede is zwaar - Mijn ventje slaapt - Mijn zoete zoet (zie: Al toef ik ver) - Moederke alleen Gezongen door Wim Vancauwenbeerghe op de zangavond van 2019. Didier Debels (piano), Jeanno Defrenne (dwarsfluit), Maja Vanden Bossche (cello) - Molenaars dochterke (Pieter Vis, L. Bogaert, piano) - Naar broedren - Naar Frankrijk (De oogst) (Petros Psaris Leerlingenensemble olv. Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Naar geen ander - (SATB: D. Debels) - Gezongen door Volta, dirigent Didier Debels, aan de piano Mario Piers, op de zangavond van 2018. - Nachtlied (Bart Vandekerkhove - Matteo Di Leonardo, Elektrische gitaar) - Nachtnachtegaal (De halve maan, de helft der sterren) - Nederland mijn land geworden (Pieter Vis , Kon. St.-Niklaasmannenkoor - Luc Bogaert, piano) - Nieuwe Mei - Nu brengt de Mei - O, als de liefde wederkeert - O edele minne - O lied (zie: Toen ik uw ziele) - Op het stuk - Op kerstdag 1922 - Op kerstdag is geboren (Pieter Vis, Ron van de Moosdijk, Lidi de Heij, Edith de Bruijn - Noortje van Middelkkop, panfluit - Hans Veldhuizen, piano, Martin Mans,orgel) - Op 't geruis der bomen - Oude koppel (Magie van den Heuvel, Pieter Vis - Ko van der Velpen, piano) - Over wolken en wouden - Pasen - bewerkt en gezongen door Pieter Vis - Pater bibamus - Plaveiers - Regendroppels (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) (Bart Vandekerkhove - Stan Driesen, piano - Johan Vandendriessche, dwarsfluit) - Ria's ogen - Rood Pioeneke (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Ring-King - Sarlotteke - Scharesliep (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Scheiden valt hard - Scheiden beiden - Schommelschuitje - Schoonrood (zie: De meidoorn) - Sinte Maartensavond - Sinterklaas in Holland - Sinterklaas zal 't avond komen - Sion verblijden (Pieter Vis,Sint-Niklaasmannenkoor - Ko van der Velpen, piano) - Smids dochterke - Sneeuwvlokjes (Marie-Cecile Moerdijk - Herma van Schaijk-Lambermont, piano) - Sportpark De Ruyterlied - Sterrenhemel (Van wat op aarde mag geschiŽn) - Teer liedeke - Te wandlen onder uw bloemen - Toen ik uw ziele (O lied), Pieter Vis - Herma van Schaijk-Lambermont, piano - Tot het eind - Toen mijn vader jarig was - Treed in mijn huis - Troostliedeke - Uw ogen heb ik lief - Vaarwel (Het Westen staat in brand) - Van de boever - Van de zanger (Pieter Vis, Jeroen de Vaal- Eric Liefrinck, piano) - Van Pier de mandenmaker - Van 't spinsterke - Van wat op aarde mag geschiŽn (zie: Sterrenhemel) - Vlaamse kermis - Vlaanderen verblijden - Vlaandren ons Vaderland - Vlinderig vleierke - Vreugd, geboren uit verdriet - Vrouw Venus (Zal nimmer meer gebeuren) - Waarheen, waarheen (zie: Liederenjacht) - Waar moet ik heen? - Wanneer gedenkt ge mijn (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Wanneer zal ik u wederzien - Wat is 't dat gij in handen houdt? - Wat is mij (Bloeme) - Wel te ruste (Die de dag door aan mij denkt) - Wijding (Ge hebt mijn lied) - Wijnken - Zagers - Zie, lieve, uit zachte hemel - Zijt gij Dood, de beste borg (Margje van den Heuvel, Pieter Vis - Ko van der Velpen, piano) - Zoet sterreke (Janet Ras, dwarsfluit - Ko van der Velpen, piano) - Zonsondergang (zie: De grote zon gaat onder) - Zorge - Zware wolken schuiven open (zie: Angst)

Partituren en midi van andere composities


Aan Sterre Ach, scheiden Al droevet die tijt - AloŽtte - Als de most te no bedwongen - Boerengezelschap - Bruiloftzang - Daar moet veel strijds gestreden zijn (Vrede hierna) (Pieter Vis , Kon. St.-Niklaasmannenkoor - Jef Moerman, orgel) - Dans der zielen (uit Pieter Vis Muzikale Hulde) - De beste bruiloftgast - De Dietse blazers (zie: Studentenmars) - De goede hovenier (uit Pieter Vis Muzikale Hulde) - De Herders (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - De schelpen - De zwaan (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Diogenes - Diogenes (4-st.) - Drinkliedeke - Een rechte dichter - Een oud man en een mooi meisje - Er was een kindeke - Gespele - Gouden eeuw - Graflegging (Ik leg mij neder in mijn graf) Pieter Vis - pianobegeleiding, Luc Bogaert - Harba lori fa - Herderslied - Het geld - Het wayt een windeken coel - Hoe schoon is't waar wij samen zijn - Ik gaf een klop - Ik leg mij neder in mijn graf (zie: Graflegging) - Ik was wild - Jan Broeder - Jezus' bloemhof (Hans Veldhuizen, Jeroen de Vaal, Pieter Vis - Ko van der Velpen, piano) - Jezus en Sint Janneke - Klare (Pieter Vis - Luc Bogaert, piano) - Kunst is de kracht - Meibloemken - Narcis - Niet Pieter Vis ea. - pianobegeleiding, Ko van der Velpen - O Vader, du bist in hemelrijk (Pieter Vis, Sint-Niklaasmannenkoor - Jef Moerman, orgel) - Onze Lieve Vrouw - Oud kerstliedje - Prinselijk troostken - Reine liefde - Rondeelken - Rozemond - Scheepspraat - Gezongen door het koor KPZ olv. Jeanno Defrenne, op de zangavond van 2009. - Sion verblijden - Slaap, kindje, slaap - Studentenmars (De Dietse blazers) - Venus (Zal nimmer meer gebeuren) - Versgeboren zag ik - Vloei zachtkes o Leie (zie ook Afton water - Robert Burns) (Pieter Vis - Piet Noort, piano - Ksenia Soucha, viool - Thomas Tooten, cello) - Vrede hierna (zie: Daar moet veel strijds gestreden zijn) - Waar is nu dat hart - Ware adel - Wijnavond - Zal nimmer meer gebeuren (zie: Venus)

Twaalf Robert Burnsliederen


Ae fond kiss - Afton water - For a' that, and a' that - Go, fetch to me a pint o' wine - O aye my wife - Lay thy loof in mine - My love is like a red red rose (Pieter Vis, pianobegeleiding, Luc Bogaert) - Of a' the airts - Open the door to me, oh - O Whistle, an' I'll come to ye - She walks in beauty - Stay, my charmer (Pieter Vis, pianobegeleiding, Luc Bogaert) - There was a bonie lass