Bibliografie van René De Clercq

Bron: René De Clercq (1877-1932) Een monografie van dr. Koen Hulpiau

Klik hier voor de verklaring van enkele Vlaamse woorden en uitdrukkingen

1. LITERAIR WERK

a. Poëzie

Gedichten, Kortrijk (Jules Vermaut) 1896, 67 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Echo's, Gent (A. Siffer) 1900, 131 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Ideaal. Een sonnettenkrans, Gent (A. Siffer) 1900, 60 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Liederen voor 't volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Natuur, St.-Martens-Latem (Julius De Praetere) z.j. (1903), 128 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Gedichten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1907, 224 + XIV p.

Toortsen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1909, 92 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Uit de diepten, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 85 p. Klik op één van de voor een scan van het boek.

Gedichten, 2e vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1911, 242 + XV p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum, (C.A.J. Van Dishoeck) 1915, 58 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Van aarde en hemel. Steun-uitgave, Amsterdam (L. Simons) 1915, 67 p. Klik op een beeld voor een scan van het voorblad.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht (Dietsche Stemmen) 1916, 63 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Uit zonnige jeugd, Amsterdam (Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur) z.j. (1916), 75 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek van de derde editie (1918).

Vaderlandsche liederen, Anderlecht (Vlaamsche Drukkerij) z.j. (1917), 48 p.

Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam (S.L. Van Looy) z.j. (1918), 305 + XIII p. Klik op het beeld voor een scan van het boek van de derde editie (1918).

Onze baby's, Amsterdam (De Hooge Brug) 1920, zonder pag.

Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Van aarde en hemel, vermeerderde uitgave, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1924, 103 p.

Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) z.j. (1925), 91 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, tweede uitgave, Tielt (J. Lannoo) z.j (1927), 98 p.

Van aarde en hemel, vermeerderde uitgave, Leiden (A.W. Sijthoff) 1928, 103 p.

De noodhoorn, 4e zeer vermeerderde uitgave, z.p. (Amsterdam in eigen beheer) z.j. (1932), 160 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

Nagelaten gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Overgebleven gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, 5e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1940, 186 p.

De noodhoorn. Vaderlandsche liederen, 6e zeer vermeerderde uitgave, Utrecht (Nassau) 1943, 186 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De noodhoorn, facsimile-uitgave van de vijfde druk en alsdusdanig een zesde druk van deze gedichtenbundel, Sint-Niklaas (Elza De Clercq in eigen beheer) 1975, 186 p.

De noodhoorn en andere gedichten. Bezorgd door Els van Damme en Yves T'Sjoen, Literatuur in Vlaanderen (1900-1950), 2018 Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

b. Bloemlezingen

Het beste uit de gedichten van René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1932, 196 p. (verzameld door de dichter zelf).

René De Clercq. Daar is maar één land... Verzameld door Elza De Clercq en ingeleid door Karel Vertommen, Hasselt (Heideland) 1964, 76 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

René De Clercq. Liederen, leeft! Bloemlezing uit de beste gedichten van René De Clercq. Verzameld door Elza De Clercq, ingeleid door Wies Moens, z.p. (Sint-Niklaas, Elza De Clercq in eigen beheer) z.j. (1977) 202 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

c. Verhalen in verzen

Halewijn's straf, Gent (A. Siffer) 1898, 20 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De internationale roeiwedstrijd te Terdonck, Gent (Jong Vlaanderen) z.j. (1900?), 16 p.

De vlasgaard. Landelijk tafereel in verzen, Gent (Alfons Sevens) 1902, 106 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Terwe. Een verhaal in verzen, Maldegem (Victor Delille) 1903, 116 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De vlasgaard.Een landelijk tafereel in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 80 p.

Terwe.Een verhaal in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1916, 126 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Tamar. Bijbelsch verhaal in verzen, Antwerpen (Mercurius) 1918, 120 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

Maria Magdalena. Bijbelsch verhaal in verzen, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1919, 100 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek.

d. Verhalend proza

Het Rootland, Leuven (Davidsfonds) z.j. (1913), 340 p.

Harmen Riels, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1913, 326 p.

Het Rootland, Bussum (Paul Brand) 1917, 193 + 185 p. Klik op het beeld voor een scan van het boek van deel 1.

Het zonnefluitje. Een boek van humor, onder pseudoniem H.C. Joesken, Amsterdam (S.L. Van Looy) 1926, 291 p.

Een wijnavond bij dr Aldegraaf, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1927), 166 p.

Te lande. Een bundel schetsen, Tielt (J. Lannoo) z.j. (1928), 232 p.

e. Dramatisch werk

Halewijn. Opera in drie bedrijven en vijf taferelen, in: De Vlaamsche Gids, 2 (1906) 112-145.

Gebundeld:

Kaïn. Treurspel in drie bedrijven, p. 5 - 7
Saul en David. Treurspel in vijf bedrijven, p. 71 - 159.
Absalom. Treurspel in vijf bedrijven, p. 161 – 263
Zeist (De Torentrans) 1934, 263 p.

f. Coprodukties

De vlasgaard. Zangspel, samen met Alfons Sevens, Gent (V. Roegiers - Van Schoorisse) 1905, 32 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad. -

De hoeven. Drama in drie bedrijven, samen met Jan Lefèvre, Antwerpen (Gebroeders Janssens) 1913, 58 p. Klik op het beeld voor een scan van het voorblad.

De vlasgaard. Zangspel in drie bedrijven en vier taferelen, samen met Alfons Sevens, 3e uitgave, Gent (Pol Saelens) 1921, 48 p.

g. Bewerkingen

Cervantes. De avonturen van Don Quichote. Naar de vertaling van C.U. Schüller tot Peursum, opnieuw bewerkt en ingeleid door René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1930, 524 p.

De historie van doctor Johannes Faustus die een uitneemende grooten toveraar en zwarte konstenaar was, van zijn duivelsche verschrijvinge, van zijn onchristelijk leven, wonderlijke avonturen, en van zijn schrikkelijk en gruwelijk einde en afscheid, bewerkt en ingeleid door dr. René De Clercq, Zeist (De Torentrans) 1931, 156 p.

2. COMPOSITIES

a. Uitgegeven liederen

René De Clercq-liederen, 1e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1920) 13 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, 2e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 9 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, 3e reeks. Tekst en melodie van René De Clercq, bewerking van Lieven Duvosel, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 15 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, 4e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1921) 11 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, 5e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Amsterdam (G. Alsbach) z.j. (1922) 10 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) g. pag. (twee liederen).

René De Clercq-liederen, 6e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

René De Clercq-liederen, 7e reeks. Woorden en muziek van René De Clercq, Bussum (De Blauwvoet) z.j. (1922) 11 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

Liederen voor Vlaanderen en Nederland, z.pag., z.j. (eigendom en uitgave van den toondichter) (1931) 23 p. Klik op het beeld voor een scan van het liederbundel:

b. Zangspelen

De Vlasgaard (Au Pays du Lin), Lyrisch drama in 3 bedrijven en 4 taferelen. Gedicht René De Clercq en Alphonse Sevens. Muziek van Joseph Vander Meulen. Klik op het beeld voor een scan van het zangspel:

Um die Weberin (De Vlasgaard), Lyrisches Drama in drei Akten und vier Bldern. Vlämisch von René De Clercq und Alphonse Sevens. Jns Deutsche frei überträgen von Paul Hiller. Musik von Joseph Vander Meulen. Tekst in het Duits en het Frans. Klik op het beeld voor een scan van het zangspel:

Sire Halewyn, Lyrisch drama in 5 bedrijven en 6 taferelen. Gedicht René De Clercq, Franse vertaling van Gustave Lagye. Muziek van Joseph Vander Meulen. Klik op het beeld voor een scan van het zangspel:

Huibert Poot, Zangspel in twee bedrijven. Gedicht van Volker (P. W. de Koning). Muziek van René De Clercq. Klik op het beeld voor een scan van het zangspel in handschrift:

De Gouden Vrouw, Zangspel in drie bedrijven. Gedichten muziek van René De Clercq. - Dit zijn de nummers die uitgevoerd worden: Klik op het beeld voor een scan van het zangspel in handschrift:

3. RENE DE CLERCQ IN VERTALING

4. VERTALING DOOR RENÉ DE CLERCQ

Charles De Coster. De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. In het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq (voor het proza) en René De Clercq (voor de liederen), Amsterdam - Antwerpen 19142 (diverse herdrukken).