We nemen met spijt in het hart afscheid van één van onze pioniers van het René De Clercqmuseum

Armand Deknudt
8-1-1930 ⚘ 8-5-2021
Echtgenoot van Brita Monbaliu

Armand was jarenlang bestuurslid van ons Genootschap. Armand maakte gebruik van zijn talent om tekeningen, schilderijen en films te maken over Deerlijk en De Clercq, hij wou de mooie hoekjes en markante huizen van Deerlijk behouden en bewaren voor de toekomst zo dat Deerlijk zijn ziel niet zou verliezen.

Het beroep van de vader van Armand was fotograaf. Zijn vader maakte in 1929 een portret van René De Clercq, misschien was dit wel de stimulans om bij de opening van het museum de film Curriculum Vitae te maken, over het leven van de dichter met als leidraad de aquarellen van Gilbert Vandamme en muziek van Peter Vermeersch. De film is kernachtig en bezield.

De kunstmap René De Clercq Ongebonden was het laatste grote werk van Armand voor het René De Clercqgenootschap. Het concept past perfect bij de inhoud. René De Clercq op de omslag vrij, los en ongebonden zoals hij was, heel mooi getekend door de kunstenaar Paul Van Rafelghem. De inhoud bestaat uit twaalf losse gedichten met een paginagrote kunstfoto ernaast, waarbij woord en beeld elkaar versterken. De gekozen gedichten zijn universeel en verdienen het om over de landsgrenzen heen bekend te zijn, ze zijn vertaald naar het Frans, Duits en Engels.

Armand heeft Deerlijk en René De Clercq nooit uit het oog verloren, hij hield van Deerlijk en van zijn dichter René De Clercq.

Armand, je bleef tot op het einde van uw leven een warm hart toedragen aan het genootschap. We danken u voor de vriendschap en zullen u missen. Rust in vrede.

Ik heb U nooit verloren uit d’ ogen van mijn ziel, mijn dorpken en mijn toren en vaders zingend wiel.